уторак, 4. јануар 2011.

Nekoliko Jednostavnih i jeftinih programa za knjigovodstvo

Na puno srpskih foruma na internetu na kojima se raspravlja o puno stvari, pa i o nezaobilaznim potrebama i problemima poslovnih ljudi, bezbroj puta sam naišao na pitanje nekog od učesnika:
"da li postoji na našem tržištu jednostavan i jeftin program za knjigovodstvo preduzetnika i malih preduzeća?"
http://www.elitesecurity.org/t310278-2-Jednostavan-racunovodstveni-softver
Odlučio sam da učinim sve što je u mojoj moći da počnu da postoje i takvi programi. Ovde dajem te programe besplatno na tri meseca, radi probe i provere da li odgovaraju potrebama korisnika, a posle toga ko želi da nastavi rad sa njima plaća zanemarljivu godišnju zakupninu (Licencu) ili ih kupuje u trajno vlasništvo.
Programi su organizovani u programske pakete koji sadrže sve potrebne referate za poslovanje: trgovačke firme, proizvodne firme, komisiona, uslužne firme, proizvodno trgovačke firme, restorana i slično. Pojedini referati koji su uključeni u paket mogu se po jako maloj ceni kupiti i kao samostalni referati, na primer program za obračun zarada, program za osnovna sredstva, program za PDV knjigu primljenih i izdatih računa i tako dalje.


Programi rade u tri moda rada:


A. Kao lokalne aplikacije na jednom lokalnom računaru (desktop ili laptop) u kome se nalazi i program i baza podataka.


B. Kao mrežne klijent-server aplikacije kod koje se na računaru serveru nalazi baza podataka a na računarima klijentima nalaze se klijentski programi koji pristupaju toj bazi podataka.
 

B1. Mrežna aplikacija može raditi sa serverskim programom koji se naziva Advantage Local Server (ALS) a proizvodi ga firma SYBASE i besplatan je za upotrebu u poslovne svrhe a radi sa najviše 5 računara u mreži. Knjigovodstveni programi dati ovde isporučuju se sa ALS serverom.
 

B2. Mrežna aplikacija može raditi sa serverskim programom koji se naziva Advantage Database Server (ADS), a proizvodi ga ista firma SYBASE. Program ADS server nije besplatan za poslovnu upotrebu, a može raditi sa neograničenim brojem mrežnih računara klijenata i predstavlja kompletno serversko rešenje sa punom podrškom za rad sa DBF i SQL bazom podataka. ADS server se ne isporučuje sa knjigovodstvenim programima datim ovde.


Programi rade sa DBF Xbase bazom podataka koja je besplatna i sastavni je deo (embeded) svakog knjigovodstvenog programa. Dakle, osim cene programa, koja je navedena ovde uz svaki program, ne plaća se ništa više, osim ako ne počnete da sa nekim od knjigovodstvenih programa upotrebljavate program ADS server za rad sa više od 5 računara u mreži. U tom slučaju morate od SYBASE kupiti program ADS server:
 

http://www.sybase.com/products/databasemanagement/advantagedatabaseserver

a cena knjigovodstvenog programa je ista. Ovo bi trebalo da bude pošteno, a ako grešim obavestite me.Evo sada liste jednostavnih i jeftinih programa za knjigovodstvo:
 

Programski paket za finansijsko knjigovodstvo
Program za Glavnu knjigu
Programski paket za velikoprodaju i maloprodaju
Program za fakturisanje
Programski paket za prosto knjigovodstvo
ili pregledajte sajt www.cobasystems.com