среда, 16. децембар 2020.

 

KAKO USPETI

„Najbolji način da stvorite dobru budućnost je da je sami kreirate.“

Piter Draker

Korak u dobrom pravcu

#2 Njutnov zakon kretanja glasi:

Sila = Masa x Ubrzanje

Pošto je sila vektor ona u sebi sadrži dva elementa: VELIČINU ili koliku količinu napora ulažete i PRAVAC ili u kom pravcu je vaš napor fokusiran.

Za ubrzanje nekog posla i količina napora i njegov fokus imaju važnost.

Tajna produktivnosti nije samo u napornom radu (EFIKASNOST)
nego pre svega u radu u pravom smeru ili na pravim stvarima (EFEKTIVNOST)

Imate ograničenu snagu i vreme za rad i postignuće i zato je važnije gde ćete svoj napor usmeriti od toga koliko napora ćete uložiti!

 


SAVETI ZA PROGRAMERE (KODERE)

Nekome ko ima čekić sve izgleda kao ekser.

Ne možete sa jednim alatom rešiti sve probleme. Svaki problem ima svoj alat.

Koristite odgovarajuće alate za svaki problem.

Budite u toku sa trenutnim trendovima, kako u životu kodiranja, tako i u cv-u, i daleko ćete stići.

Diverzifikujte, proširite svoje vidike i nikada, nikada, ne mešajte kôd s različitih jezika dok niste u potpunosti sigurni kako će to raditi!

Nemojte koristiti Excel kao bazu podataka, jer je Microsoft za to ponudio Access. Razmislite, vrovatno ne treba koristite ni Access, ali to je već druga priča!

Dobro dokumentujte svoj kod. Redovno ažurirajte dokumentaciju paralelno s promenama kodiranja. Standardizujte se na potprograme / API-je koji izvode ponovljene radnje - nema potrebe za ponovnim rešavanjem istog problema.

Ono što smatram zapanjujućim je da će programeri objaviti nove verzije softvera, bez i malo razmišljanja o tome kako će taj softver biti uveden i integrisan u proizvodno okruženje.

Morate se boriti s lošom dokumentacijom i pisati prilagođene skripte da biste odgovorili na upite korisnika i konfigurisali ciljne ​​puteve, tako da softver možete ubaciti u radno okruženje i izbeći sizuaciju u kojoj je služba za podršku pretrpana svakodnevnim žalbama i pitanjima zašto to ne radi kako treba.

Računari su trebali uštedeti vreme i trud. Ljudi u belim kaputima koji rade sa glavnim računarima u klimatizovanim sobama s lažnim podovima više ne bi trebali postojati. Odgovorite mi onda, zašto je tako teško naterati nešto da samo funkcioniše i to dobro? Možemo li na to zakačiti veštačku inteligenciju kako bismo dopunili prirodnu inteligenciju kodera?

Bill Gates je govorio o WYSIWYG-u (ono što vidiš, to i dobiješ), ali ono što nam stvarno treba je WYWIWYG (ono što želiš, to i dobiješ) - nažalost to se još uvek ne događa vrlo često!