четвртак, 4. август 2016.KAKO PREUZETI VIDEO I AUDIO (MP4 fajl) SA YOU TUBE
Često je potrebno preuzeti neku od numera - neki  MP4 fajl (video+audio fajl) sa YOU TUBE, radi trajnog čuvanja i korišćenja u računaru , pravljenja albuma ili iz drugih razloga. YOU TUBE i drugi slični sajtovi se štite od preuzimanja njihovog sadržaja pa je teško doći do softvera koji to radi. Za sada je najbolji način sledeći način:
(A)

SA SAJTA http://videodownloaderpro.net/ downloaduj Desktop Program:
   UmmyVD-Web-Loader.exe
Instaliraj ga. Program je freware i služi za DOWNLOAD MP4 fajla (video i audio) ili ove fajlove u toku download-a konvertuje u MP3 (samo audio). Download vrši sa navođenjem web adrese MP4 fajla. Web adresa MP4 fajla se uzme (copy) iz browsera u momentu kada je taj MP4 fajl selektovan i aktivan u browseru na JOUTUBE.

(B)

Ovaj program postoji i radi kao ON-LINE servis na internetu na sajtu http://en.savefrom.net, i putem tog servisa MP4 i MP4 audio fajlovi se mogu download-ovati na sledeći način:

- startuj YOU TUBE
- izaberi video i aktiviraj ga tako da se njegova adresa (link) pojavi u browseru
  na primer video:
      https://www.youtube.com/watch?v=xFutjZEBTXs
- pauziraj video
- uđi u box browsera u kome je ispisana adresa:
      https://www.youtube.com/watch?v=xFutjZEBTXs
  i dodaj dva slova: ss u adresu na sledeći način:
      https://www.ssyoutube.com/watch?v=xFutjZEBTXs
- startuj ovu novu adresu (link) sa enter
- konektovaćeš se na sajt
  SAVEFROM.NET http://en.savefrom.net
- sačekaj da se MP4 fajl učita i startuj DOWNLOAD
- video (kompletan MP4 fajl) biće sa YUTUBE preuzet u tvoj računar. KAKO SE TO RADI PRIKAZANO JE NA SLIKAMA DOLE:
1. Na YOU TUBE Izaberi video-audio numeru tako da se njena adresa na primer:
https://www.youtube.com/watch?v=xFutjZEBTXs
pojavi u Link boxu:


Izabrana numera može da bude u "radu" a možete je zustaviti sa pause, sasvim svejedno.

2. Dodaj slova ss u adresu:
https://www.ssyoutube.com/watch?v=xFutjZEBTXs
i pritisni ENTER 
3. Startuje se sajt saveFrom.net i u njega se učitava i priprema za DOWNLOAD izabrani video-audio fajl MP4


4. Izabere se kvalitet i format MP4 fajla koji će biti preuzet (video-audio ili samo audio) i pritisne se ENTER. Preuzimanje počne. Sačekaj dok fajl ne bude preuzet (Download).


5. Preuzeti fajl nalaziće se u folderu za preuzimanje koji je upisan u browser:
Coba

04.08.2016