среда, 16. децембар 2020.

 

KAKO USPETI

„Najbolji način da stvorite dobru budućnost je da je sami kreirate.“

Piter Draker

Korak u dobrom pravcu

#2 Njutnov zakon kretanja glasi:

Sila = Masa x Ubrzanje

Pošto je sila vektor ona u sebi sadrži dva elementa: VELIČINU ili koliku količinu napora ulažete i PRAVAC ili u kom pravcu je vaš napor fokusiran.

Za ubrzanje nekog posla i količina napora i njegov fokus imaju važnost.

Tajna produktivnosti nije samo u napornom radu (EFIKASNOST)
nego pre svega u radu u pravom smeru ili na pravim stvarima (EFEKTIVNOST)

Imate ograničenu snagu i vreme za rad i postignuće i zato je važnije gde ćete svoj napor usmeriti od toga koliko napora ćete uložiti!