уторак, 13. март 2012.

Promena poslovnog softveraObjavljeno februar 13, 2008 // elektronsko poslovanje, poslovni softver, serijali

Promena poslovnog softvera zahteva i promenu poslovnih procesa u kompaniji

Ova dva poteza su često povezana. Poslovni softver i mogućnosti poslovnog softvera umnogome definišu same poslovne procese u jednoj firmi. Zbog toga firme svoje poslovne procese počinju preispitivati i prilagođavati skoro u isto vreme kada počnu razmišljati o promeni poslovnog softvera.

U teoriji sve ovo deluje jednostavno. Unajme se konsultanti, pričaju se velike (i male) priče, procenjuju se mogućnosti, preporučuju se strategije, a sve u cilju svetlije i jednostavnije budućnosti uz mogućnosti novog poslovnog softvera koji za razliku od starog „sve može“.

Zašto ovakvi projekti propadaju iako su eksperti pozvani na lice mesta? Zašto budućnost nije tako svetla i jednostavna kao na početku priče? Zašto novi „bolji“ softver ima iste probleme kao i stari „lošiji“? Da li je problem samo u softveru ili ima nešto i u ljudima? Da li je Gilb (Marfijef zakon) u pravu kada kaže da su kompjuteri nepouzdani ali da su ljudi još nepouzdaniji? Počnimo od početka.
 • Pogrešna motivacija. Ako vam neko savetuje da promenite svoj poslovni softver jer je „loš“ (sa svim interpretacijama „lošosti“), poslušajte ga samo ako ste i sami dobro razmislili na istu temu. Motivacija za promenu mora da dođe unutar firme, a ne spolja. Zapravo, korisnici su jedini koji imaju pravi uvid u funkcionalnost postojećeg softvera. Svakodnevnim korišćenjem oni imaju uvid u prednosti i mane postojećeg poslovnog softvera kao trenutnog načina na koji se odvijaju poslovni procesi. Menadžment firme bi ideje i predloge za unapređenja i poboljšanja svakako trebalo da razmotri, a ako su valjani i da podrži. Utrošak vremena i energije na procenu valjanosti ovakvih predloga, svakako je manji od cene nabavke i implementacije novog poslovnog softvera. Novo je bolje – ne mora da važi u svetu poslovnog softvera. Menjajte poslovni softver ako i samo ako ste procenili da „nema gde dalje“ sa starim softverom.

 • Nedostatak vizije. Pitanje na koje treba da date odgvor je: šta želim da postignem promenom poslovnog softvera? Poslovni procesi se kreiraju sa određenom vizijom na umu (npr. poboljšanje kvaliteta usluge ili unapređenje odnosa sa kupcima) i ciljevima (smanjenje troškova, poboljšanje efikasnosti,…). Samo sa jasnom vizijom i ciljevima se kreće u poboljšanje poslovnih procesa. Nekada poboljšanje poslovnih procesa može značiti i promenu poslovnog softvera (jer se softver ne može prilagoditi novonastaloj situaciji), ali to nije pravilo. Pre svega treba razmotriti sledeće: 
  • Razvoj poslovne vizije i poslovnih ciljeva
  • Prepoznavanje procesa koji su loši
  • Razumevanje i ocena trenutnih poslovnih procesa
  • „Brainstorming“ i dizajn novi poslovnih pristupa
  • Implementacija novih procesa.
  • Promena poslovnog softvera (ako postojeći sistem ne može da isprati prethodne stavke)
Primetili ste da je promena poslovnog softvera poslednja stavka. Sve stavke pre promene softvera moraju biti jasno definisane. Ako bilo šta što je trebalo definisati odložite za kasnije, to što ste odložili pojaviće se u ključnom momentu i „zabiti vam nož u leđa“ da se tako izrazim.

Bez jasne vizije, bilo koja implementacija bilo čega predstavlja, najblaže rečeno, mučenje.